Doktoraty 2017

mgr Anna Kowalcze-Pawlik

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Kowalcze-Pawlik zatytułowanej Głos zemsty. Kobiety i przemoc w angielskim dramacie wczesnonowożytnym (The Voice of Vengeance: Women and Violence in the Early Modern English Drama) odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:00 w Sali Senackiej Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Sabina Nowak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Sabiny Nowak zatytułowanej Rola refleksji i samooceny w rozwijaniu zintegrowanych umiejętności językowo-przedmiotowych w szkole wyższej odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. o godzinie 15:00 w Collegium Paderevianum, al. A. Mickiewicza 9A.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Władysław Miodunka.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Emilii Hańczyk zatytułowanej Fenomen Róży Świata jako wyraz filozoficzno-artystycznych poszukiwań Daniiła Andriejewa odbędzie się w dniu 16 marca 2017 r. o godzinie 15:00 w Collegium Novum, ul. Gołębia 24.

Promotorem przewodu jest dr hab. Józef Kuffel.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Natalia Chwaja

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Chwai zatytułowanej Miasto w przestrzeni, miasto w świadomości – figura miasta w prozie Claudia Magrisa na tle dwudziestowiecznej tradycji literatury triesteńskiej odbędzie się w dniu 9 marca 2017 r. w Collegium Novum, ul. Gołębia 24.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Adam Nowakowski

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adama Nowakowskiego zatytułowanej Obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809–1917) odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. w Collegium Novum, ul. Gołębia 24.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Grzegorz Przebinda.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Justyna Romanowska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Romanowskiej zatytułowanej Polsko-ukraińsko-rosyjskie konteksty poezji metafizycznej serbskiego baroku odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. w sali nr 2 Collegium Paderevianum, al. A. Mickiewicza 9A.

Promotorem przewodu jest dr hab. Dorota Gil, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Anna Okońska-Kasprzak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Okońskiej-Kasprzak zatytułowanej Pojęcie interkulturowości w lingwistyce germanistycznej. Analiza krytyczna odbędzie się 19 stycznia 2017 roku.

Promotorem przewodu jest dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są: