Wykłady monograficzne

Muzułmanie w Azji Południowej – historia i współczesność

Instytut Orientalistyki UJ zaprasza w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na wykład monograficzny dr hab. Agnieszki Kuczkiewicz-Fraś.

Wykład - otwarty dla studentów wszystkich lat i kierunków - będzie odbywał się w piątki, w godz. 13.00-14.30 w Kolegium Śląskim (Mickiewicza 3), sala 402. Pierwsze zajęcia odbędą się 6 marca 2015.

Forma zaliczenia: dowolna (zaliczenie lub zaliczenie z oceną lub egzamin).

Region Azji Południowej – w rozumieniu obszaru obejmującego 8 krajów zrzeszonych w South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC: Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Indie, Malediwy, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) stanowi obecnie największe skupisko ludności muzułmańskiej na świecie (wg. szacunków z 2013 r. kraje te zamieszkuje przeszło pół miliona muzułmanów, czyli ok. 1/3 światowej populacji muzułmanów). Cztery spośród ośmiu wymienionych krajów to państwa muzułmańskie, islam wyznaje w nich między 80 a 100% obywateli. Indie z kolei posiadają trzecią co do wielkości populację muzułmanów w świecie. Na przestrzeni wieków muzułmanie stanowili – i wciąż stanowią – jeden z zasadniczych filarów rozwoju państw i społeczeństw Azji Południowej. Celem wykładu jest charakterystyka społeczności muzułmańskiej zamieszkującej Azję Południową. oraz przedstawienie najważniejszych aspektów obecności muzułmanów w tym regionie, zarówno w perspektywie historycznej, jak i w ujęciu współczesnym.

Zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące zagadnienia:

 • obecność muzułmanów w Azji Południowej od przybycia w VII w. do dnia dzisiejszego (powstanie, rozwój i upadek księstw indo-muzułmańskich; główne dynastie muzułmańskie i najważniejsi władcy; rola muzułmanów w walce o niepodległość);
 • społeczności muzułmańskie Azji Południowej, ich kształtowanie się i specyfika;
 • „muzułmańskie" kraje Azji Południowej: Pakistan, Bangladesz, Afganistan, Malediwy.
 • muzułmanie a wyznawcy innych religii w Azji Południowej – tolerancja religijna, prześladowania religijne, konwersje;
 • wpływ muzułmanów na społeczeństwo oraz stosunki społeczne, handel, politykę, gospodarkę i urbanizację Azji Południowej;
 • indomuzułmańskie tradycje kulturowe: sztuka, architektura, sztuki performatywne;
 • sufi i ich rola w Azji Południowej na przestrzeni dziejów i współcześnie;
 • najważniejsze muzułmańskie centra religijne, naukowe i kulturalne w Azji Południowej;
 • prawodawstwo islamskie oraz związki religii muzułmańskiej i polityki w krajach Azji Południowej;
 • najważniejsze ruchy i organizacje muzułmańskie w krajach Azji Południowej w historii i współcześnie;
 • muzułmanie Azji Południowej a fundamentalizm islamski i islamskie organizacje terrorystyczne.

Orient i orientalizm

Instytut Orientalistyki UJ zaprasza w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na wykład monograficzny dr Ignacego Nasalskiego.

Wykład prezentuje przegląd problematyki metodologicznej i analitycznej dotyczącej studiów orientalistycznych w oparciu o teksty i przekazy historyczne.

Obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Orient i Okcydent jako kategorie historyczne i analityczne
 • literatura podróżnicza i relacje na temat Orientu
 • wizje Orientu w sztukach pięknych
 • orientalizm w służbie ideologii oraz ideologia w służbie orientalizmu
 • relacje: wiedza - władza - polityka
 • Orient i orientalizm dzisiaj: orientalizm à rebours, okcydentalizm

Wstęp wolny dla studentów wszystkich kierunków.

Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 11.15 w Instytucie Orientalistyki, Podwale 2 (wejście od ul. Krupniczej), sala 205.

Komunikacja międzykulturowa – komunikacja polityczna

Instytut Orientalistyki UJ zaprasza w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na wykład monograficzny dr Ignacego Nasalskiego.

Wykład „Komunikacja polityczna" jest kontynuacją wykładu „Komunikacja międzykulturowa" z poprzedniego semestru, choć może być realizowany zupełnie niezależnie. Stanowi on zwięzłe wprowadzenie w zagadnienia wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy nierównorzędnymi partnerami (np. podmiotami działań politycznych, administracyjnych, gospodarczych), między którymi zachodzą relacje władzy, walki i/lub współpracy.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

 • Komunikowanie polityczne – ogólne zagadnienia komunikacji politycznej, modele komunikowania, problem polityczności, funkcje i cechy komunikowania politycznego, aktorzy, uczestnicy
 • komunikowanie międzynarodowe – międzynarodowość jako kategoria analityczna, transgraniczność, wielokulturowość, negocjacje
 • Nowe media – Internet, telewizja satelitarna; media w sferze publicznej, media a polityka
 • Komunikacja perswazyjna – propaganda, reklama, aspekty semiotyczne i symboliczne komunikowania politycznego, pragmatyka językowa
 • Marketing polityczny, public relations – zarządzanie informacją a zarządzanie mediami, polityka w świecie zglobalizowanym

Wstęp wolny dla studentów wszystkich kierunków.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 18.15 w Instytucie Orientalistyki, Podwale 2 (wejście od ul. Krupniczej), sala 205.