Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Antoni Bobrowski

Pełnomocnicy Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia:

 1. Instytut Filologii Angielskiej
  • Dr Władysław Chłopicki,
 2. Instytut Filologii Germańskiej
  • Dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer,
 3. Instytut Filologii Klasycznej
  • Dr Aleksandra Klęczar,
 4. Instytut Filologii Romańskiej
  • Dr Magdalena Bartkowiak-Lerch,
 5. Instytut Filologii Słowiańskiej
  • Dr Piotr Gierowski,
 6. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
  • Dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska,
 7. Instytut Językoznawstwa
  • Dr hab. Laszlo Nagy,
  • Dr Marcin Jakubczyk,
 8. Instytut Orientalistyki
  • Dr Agnieszka Pałka-Lasek,
 9. Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
  • Dr Aleksander Gomola.