Konferencja "Folklor po Edisonie", 8 grudnia 2017, Lublin

Konferencja jest częścią XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Jest to drugie spotkanie w cyklu poświęconym kulturze tradycyjnej. Temat został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.
Proponowane zagadnienia:
  •  Wpływ rozwoju technologicznego (narzędzia utrwalania dźwięku i obrazu, nośniki danych, środki komunikacji) na przekształcenia, rozumienie i badanie folkloru.
  •  Folklor a pierwotna i wtórna oralność.
  • Muzyka tradycyjna w kontekście nowych technologii.
  • Kultura tradycyjna a intermedialność współczesnej popkultury.
  •  Folklor w dobie Internetu, e-folklor.
  • Formy folkloru XXI wieku.
Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 15 października 2017 roku pocztą elektroniczną na adres: folklorpoedisonie2017@gmail.com
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.
Published Date: 12.09.2017
Published by: Magdalena Rogóż-Kotowska