Legitymacje doktoranckie - I rok

Doktorantów I roku uprzejmie prosimy o odbiór legitymacji w sekretariacie (Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3, p. 204-205).

Doktorantów wyższych lat prosimy o zgłaszanie się w celu przedłużania ważności legitymacji w USOS.

Published Date: 10.10.2017
Published by: Łukasz Bieńkowski