Ambasador Indii gościem inauguracji roku akademickiego w Instytucie Orientalistyki UJ

3 października 2017 r. Instytut Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oficjalnie zainaugurował nowy rok akademicki 2017/2018. Gościem honorowym uroczystości był ambasador Indii w Polsce Ajay Bisaria.

Przed ceremonią inauguracji, która odbyła się w Auli Collegium Novum, ambasador spotkał się z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem. W spotkaniu wzięli również udział dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska, dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ prof. Barbara Michalak-Pikulska oraz prof. Maria Krzysztof Byrski z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowa dotyczyła m.in. dynamicznego rozwoju wymiany studenckiej na linii Polska-Indie, a także utworzenia Katedry Studiów Indyjskich UJ, której powstanie nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony ambasadora.

Uczestników inauguracji roku akademickiego w Instytucie Orientalistyki powitała dyrektor tej jednostki prof. Barbara Michalak-Pikulska. Podkreślając długą i bogatą historię orientalistyki na UJ, zwróciła ona uwagę na wzrost znaczenia tej dziedziny nauki we współczesnym świecie, wynikający z rosnącej roli państw azjatyckich na arenie międzynarodowej i pożyczyła zebranym wielu sukcesów naukowych.

Następnie głos zabrał rektor UJ prof. Wojciech Nowak. W swoim wystąpieniu podkreślił on, że na orientalistach spoczywa ogromna odpowiedzialność, bowiem pokojowa i harmonijna koegzystencja z przedstawicielami innych kultur zależy w znacznym stopniu od ich zrozumienia. - Państwa zadaniem jest nauczyć nas rozumieć orient i tym samym współczesny świat – powiedział do zgromadzonych.

Po rektorze, do zebranych przemówiła dziekan Wydziału Filologicznego prof. Elżbieta Górska, pracująca w Instytucie Orientalistyki. Zwracając się do nowych studentów, podkreśliła, że rozpoczynając studia w Instytucie Orientalistyki wchodzą oni w środowisko międzynarodowe, grono indywidualistów i ludzi otwartych na świat.

Krótką przemowę wygłosił również ambasador Indii. Ajay Bisaria podkreślił, że czuje się zaszczycony, mogąc przemawiać na uczelni, z której wywodzą się Mikołaj Kopernik i Jan Paweł II. Odwołując się do obchodzonej w tym roku 70-tej rocznicy uzyskania przez Indie niepodległości, nawiązał do postaci Mahatmy Gandhiego, którego idee oporu bez przemocy zostały wcielone w życie między innymi przez ruch Solidarności. Wyraził przy tym nadzieję, że adepci orientalistyki UJ przyczynią się do budowania pokojowych relacji między narodami, w duchu tychże idei.

Główną częścią inauguracji stanowił wykład pt. „Brzemię Orientalisty”, wygłoszony przez prof. Marię Krzysztofa Byrskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, którego tytuł nawiązywał do wiersza Rudyarda Kiplinga „Brzemię białego człowieka”. Podejmując refleksję na temat roli orientalisty we współczesnym świecie, prof. Byrski stwierdził, że jest nią krzewienie zrozumienia i poszanowania innych cywilizacji, z którymi kontakt pozwala Polakom na nowo odkryć swoją, zarówno polską, jak i europejską, tożsamość. Prezentując wizję upowszechniania wiedzy orientalistycznej, prelegent stwierdził, że zrozumienie innych kultur stanowi swoistą szczepionkę na obcość kulturową i wynikające z niej problemy i konflikty.

Dalszą część spotkania, w trakcie której zaprezentowane zostały koła naukowe, poprowadził zastępca dyrektora instytutu ds. studenckich dr hab. Tomasz Majtczak.

Galeria zdjęć na stronach portalu UJ

Published Date: 04.10.2017
Published by: Łukasz Bieńkowski