Ocena działalności naukowej w 2015 r.

Do 10 kwietnia 2016 r. wypełnione ankiety w formie elektronicznej należy przesyłać indywidualnie na adres samoocena@filg.uj.edu.pl.

Wersje drukowane po opatrzeniu wymaganymi podpisami wraz z dołączonym spisem publikacji powinny zostać złożone w jednostce (zgodnie z terminem określonym przez Dyrekcję).

Obowiązek wypełnienia ankiety spoczywa na wszystkich pracownikach naukowo-dydaktycznych niezależnie od wymiaru etatu, na którym są zatrudnieni. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy tylko tych pracowników, którzy w roku 2015 przepracowali mniej niż 6 miesięcy.

Arkusz oceny działalności naukowej pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Filologicznego UJ w 2015 r.

Published Date: 26.03.2014
Published by: Łukasz Bieńkowski