Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

(z wyszczególnieniem ról wynikających z Zarządzenia Rektora UJ nr. 36/2010):

  • dr hab. Antoni Bobrowski (Instytut Filologii Klasycznej) – przewodniczący, pełnomocnik dziekana wydziału ds. doskonalenia jakości kształcenia,
  • dr Władysław Chłopicki (Instytut Filologii Klasycznej) – przedstawiciel nauczycieli akademickich,
  • dr Barbara Podolak (Instytut Orientalistyki) – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia,
  • dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej) – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia,
  • mgr Dorota Palik (Instytut Orientalistyki) – przedstawiciel administracji,
  • mgr Tomasz Babnis – przedstawiciel doktorantów,
  • p. Paolo Witucki (Instytut Filologii Romańskiej, italianistyka) – przedstawiciel studentów.