Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Ewa Nawrocka

Komitet Redakcyjny

  • Rozalya Sasor (Sekretarz redakcji)
  • Xavier Farré Vidal (Literatury i kultury mniejszościowe)
  • Rosanna Krzyszkowska-Pawlik (Literatura i kultura Hiszpanii)
  • Ewa Nawrocka (Literatura i kultura Ameryki Łacińskiej)
  • Anna Rzepka (Literatura i kultura obszaru języka portugalskiego)
  • Ewa Stala (Językoznawstwo iberyjskie)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 10 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.