Wydarzenia i aktualności

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ - 2015

Czwarta edycja Tygodnia Jakości Kształcenia odbędzie w dniach 30 listopada – 5 grudnia 2015 r.

Wydarzenia, które będą miały miejsce w ramach TJK 2015 mają na celu popularyzację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz podwyższenia poziomu jakości kształcenia.

Szczegółowe informacje, pełny program oraz formularze rejestracji udziału w poszczególnych wydarzeniach znajdują się na stronie www.tjk.uj.edu.pl.

Pilotażowe programy w Instytucie Orientalistyki

W roku 2014 w Instytucie Orientalistyki rozpoczęto dwa pilotażowe programy.

Więcej informacji na temat obu projektów pod powyższymi linkami.

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ - 2014

Trzecia edycja Tygodnia Jakości Kształcenia odbędzie w dniach 1–5 grudnia 2014 r.

Wydarzenia, które będą miały miejsce w ramach TJK mają na celu nawiązanie międzyuczelnianych kontaktów oraz poszerzenie oferty warsztatów dla studentów i pracowników Uczelni.

Program TJK 2014 oraz formularze rejestracji udziału w poszczególnych wydarzeniach znajdują się na stronie www.tjk.uj.edu.pl.

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ - 2013

W dniach 2 -6 grudnia 2013 r. miał miejsce Tydzień Jakości Kształcenia na UJ, który odbył się na poziomie centralnym i lokalnym.

Wydział Filologiczny UJ wziął aktywny udział w TJK UJ na obu poziomach poprzez organizację dwóch wydarzeń:

 • na poziomie ogólnouniwersyteckim:

5 grudnia 2013 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w godz. 9.30 – 11.15 odbył się wykład z elementami szkolenia na temat sposobów i możliwości publikacji w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Wykład Publikacje w sieci - sposób na promocję nauki  prowadził pan Adrian Drabik.

Jednym z głównych celów inicjatywy podjętej przez Wydział Filologiczny było rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych multimediów Biblioteki UJ dla studentów i doktorantów i pracowników oraz przybliżenie sposobów, w jaki można korzystać z darmowej i jednocześnie największej biblioteki cyfrowej w Polsce.

 • na poziomie lokalnym, inicjatywa skierowana do studentów i doktorantów WF:

5 grudnia 2013 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w godz. 11.15-12.30 zorganizowano spotkanie informacyjne dla studentów WF pt:  Ankiety na Wydziale Filologicznym. Prowadzenie spotkania: dr Piotr Gierowski i dr Barbara Podolak 

Hospitacje zajęć

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 zatwierdziła dwa dokumenty:

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ - 2012

W dniach 26-30 listopada 2012 r. miał miejsce Tydzień Jakości Kształcenia na UJ, który odbył się na dwóch poziomach: lokalnym (w pierwszych czterech dniach) oraz centralnym (konferencja w dniu 30 listopada 2012). Wydział Filologiczny wziął aktywny udział w TJK UJ na obu poziomach.

W program „Dnia Filologicznego" zaangażowali się zarówno profesorowie, jak i studenci, a jednym z głównych celów podjętych przez nasz Wydział inicjatyw było skierowanie uwagi na wagę i wartość Słowa mówionego i pisanego.

W dniu 27 listopada 2012 r. przy ul. Kanoniczej 14 w godz. 10-15 miały miejsce:

Wykłady:

 • 10-10.45: Prof. dr hab. Kazimierz Korus, Instytut Filologii Klasycznej: „Słowo w życiu społecznym antycznej Grecji"
 • 10.45-11.30: Prof. dr hab. Marcela Świątkowska, Instytut Filologii Romańskiej: „Czy dzisiaj słowo potrafi zmienić rzeczywistość? Kilka słów o refleksji nad językiem"

Prezentacje studentów:

 • 11.30-11.50: „Dworski system edukacji w czasach osmańskich" – studenci Instytutu Orientalistyki
 • 11.50-12.10: „Kształcenie wyższe w krajach francuskojęzycznych" – Koło Naukowe Romanistów UJ
 • 12.10-12.30: „Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii" – studenci Instytutu Filologii Angielskiej
 • 12.30-12.50: „Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych" – studenci Instytutu Filologii Angielskiej
 • 12.50-13.10: „Oferta kształcenia uniwersyteckiego we Włoszech dla obcokrajowców" – Koło Naukowe Italianistów UJ
 • 13.10-13.30: „Możliwości studiowania w Niemczech - kryteria, które należy spełnić" – Koło Naukowe Germanistów UJ
 • 13.30-13.50: "Edukacja w Rosji- szanse i wyzwania" – Koło Naukowe (W) Koło Rosji

Warsztaty (w językach polskim i angielskim):

 • 14-15: dr Michał Choiński, Instytut Filologii Angielskiej: „Filolog na rynku pracy IT: warsztaty technical writing"