Rhetoric of the Revival: The Language of the Great Awakening Preachers

Monografia Michała Choińskiego Rhetoric of the Revival: The Language of the Great Awakening Preachers ukazała się w 2016 r. w serii New Directions in Jonathan Edwards Studies wydawanej przez Jonathan Edwards Center na Universytecie w Yale w wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht. W swojej monografii, Choiński bada retorykę kluczowych kaznodziejów Wielkiego Przebudzenia, osiemnastowiecznego ruchu religijnego w koloniach amerykańskich, starając się wyjaśnić niezwykle silny wpływ jaki mieli oni na słuchaczy. Autor pokazuje też w jaki sposób, użycie różnorodnych strategii retorycznych w trakcie Wielkiego Przebudzenia wpłynęło na rozwój języka religii w Ameryce.

Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht.

Recenzje książki online na stronie Jonathan Edwards Center na TEDS oraz na stronie Jonathan Edwards Studies.

Data opublikowania: 26.11.2017
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski