Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura recenzowania

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż ta, którą reprezentuje autor pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są podawane do publicznej wiadomości. Raz do roku czasopismo aktualizuje na swojej stronie listę współpracujących recenzentów.

FORMULARZ RECENZJI: [doc] [pdf]

LISTA RECENZENTÓW:

 • MAREK BARAN, Uniwersytet Łódzki (Polska);
 • MARIA BOGUSZEWICZ, Uniwersytet Warszawski (Polska);
 • JERZY BRZOZOWSKI, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • ARTURO CASAS, Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania);
 • GUILLEM CALAFORRA, Universitat de València (Hiszpania);
 • PAU FREIXA TERRADAS, Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku Białej (Polska);
 • ALEKSANDRA JACKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski (Polska);
 • AGATA KOMOROWSKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • KATARZYNA MIRGOS, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska);
 • EWA NAWROCKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • JANUSZ PAWLIK, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska);
 • KLAUS PÖRTL, Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy);
 • REGINA PRZYBYCIEN, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • EMILIO RIDRUEJO, Universidad de Valladolid (Hiszpania);
 • ANNA SAWICKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska );
 • PIOTR TYLUS, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • ALEXANDRE VEIGA, Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania);
 • MARCOS NUNES de VILHENA, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa de Lisboa (Portugalia);
 • ANDRZEJ ZIELIŃSKI, Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 10 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.