Obsługa administracyjna w zakresie pomocy materialnej

Informacje

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej znajdują się na stronie UJ Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Akty prawne związane z przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeżeli student postanowił skorzystać z usług POCZTY POLSKIEJ (wysłać wniosek wraz z dokumentacją), NALEŻY wpisać na kopercie przy "Nadawcy" kierunek/specjalność studiów.

Elektroniczna rejestracja

W celu uniknięcia oczekiwania w długich kolejkach od czerwca 2013 wprowadzamy system elektronicznej rejestracji do sekretariatu pomocy materialnej, który pozwala wybrać dogodny termin (dzień, godzina) i daje gwarancję sprawnego załatwienia swojej sprawy.

System znajduje się pod adresem info.filg.uj.edu.pl/rejestracja/

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznej rejestracji...

mgr inż. Marta Kopyto mgr Magdalena Kosieradzka-Seremak
 • Instytut Filologii Romańskiej,
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
 • Instytut Orientalistyki,
 • Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową,
 • Zakład Filologii Węgierskiej.
 • Instytut Filologii Angielskiej,
 • Instytut Filologii Germańskiej,
 • Instytut Filologii Klasycznej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego.
Wybór terminu
 
Wybór terminu
 

al. Mickiewicza 9A, p. 317, 31-120 Kraków 
Telefon kontaktowy: 12 663 44 24
E-mail: marta.kopyto@uj.edu.pl

Godziny przyjęć i konsultacji:

 • wtorek 11:00 - 14:00
 • środa 11:00 - 14:00
 • czwartek 11:00 - 14:00
 • piątek 11:00 - 14:00

al. Mickiewicza 9A, p. 317, 31-120 Kraków 
Telefon kontaktowy: 12 663 44 23
E-mail: magdalena.kosieradzka-seremak@uj.edu.pl

Godziny przyjęć i konsultacji:

 • wtorek: 11:00 - 14:00
 • środa: 11:00 - 14:00
 • czwartek: 11:00 - 14:00
 • piątek: 11:00 - 14:00