Procedura recenzowania

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż ta, którą reprezentuje autor pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są podawane do publicznej wiadomości. Raz do roku czasopismo aktualizuje na swojej stronie listę współpracujących recenzentów.

FORMULARZ RECENZJI: [doc] [pdf]

LISTA RECENZENTÓW:

 • MAREK BARAN, Uniwersytet Łódzki (Polska);
 • MARIA BOGUSZEWICZ, Uniwersytet Warszawski (Polska);
 • JERZY BRZOZOWSKI, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • ARTURO CASAS, Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania);
 • GUILLEM CALAFORRA, Universitat de València (Hiszpania);
 • PAU FREIXA TERRADAS, Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku Białej (Polska);
 • ALEKSANDRA JACKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski (Polska);
 • AGATA KOMOROWSKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • KATARZYNA MIRGOS, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska);
 • EWA NAWROCKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • JANUSZ PAWLIK, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska);
 • KLAUS PÖRTL, Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy);
 • REGINA PRZYBYCIEN, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • EMILIO RIDRUEJO, Universidad de Valladolid (Hiszpania);
 • ANNA SAWICKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska );
 • PIOTR TYLUS, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • ALEXANDRE VEIGA, Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania);
 • MARCOS NUNES de VILHENA, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa de Lisboa (Portugalia);
 • ANDRZEJ ZIELIŃSKI, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 10 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.