Informacje dla uczestników seminarium doktoranckiego (III rok, semestr drugi 2016/17)

Literatura i reszta świata - dr hab. Jan Balbierz

Debata nad mimetycznością literatury i sztuki należy do najstarszych i najbardziej ożywionych w kulturze Zachodu. Dwa zasadnicze stanowiska w tej dyskusji sformułowane zostały juz w antycznej refleksji poetologicznej. Czy literaturę i sztuki wizualne traktować należy jako odzwierciedlenie i imitację świata (tradycja Platona), czy raczej jako tworzenie światów możliwych (tradycja Arystotelesa)? Pytania te łącza się z najbardziej fundamentalnymi problemami estetyki i teorii literatury. Czy literatura jest częścią świata, czy też bytem radykalnie odmiennym? Czy i jak nasze doświadczenie łączy się z przeżyciem sztuki? Co znajduje się przed i poza tekstem/wizerunkiem? Cztery bloki tematyczne seminarium maja stać się punktem wyjścia do dyskusji na temat przedstawionych tu kwestii i ukazać wielość perspektyw teoretycznych artykułowanych we współczesnej teorii literatury i sztuki. Jednocześnie ukazują one możliwe obrzeża, marginesy i suplementy literatury.

10.03.2017, godz 14.00 - 19.00 - MIMESIS I ENCYKLOPEDIA

 • Scott Sanders, Pynchona historia paranoidalna, przekł. Piotr Kolyszko, Literatura na Swiecie 7/1985, s. 245-269.
 • Italo Calvino, Wielorakość, w: Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia, przekł. Anna Wasilewska, Gdańsk 1996, s. 91-109.
 • Vladmir Nabokow, Okrucieństwo i mistyfikacja, w: Wykłady o Don Kichocie, przekł. Jolanta Kozak, Warszawa 2015, s. 95-142.
 • Carlos Fuentes, Cervantes czyli krytyka sztuki czytania, przekł. ,Joanna Petry-Mroczkowska, Kraków 1981.
 • Arne Melberg, Mimesis Platona, przekł. Jan Balbierz, Pamiętnik literacki 2/2001, s. 5-36.
 • Walter Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku [dwie wersje], Miasto ze snów i dom ze snów, w: Pasaże, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2005, s. 33-61 oraz 431-449.

11.03.2017, godz. 10.00 - 15.00 - CIAŁO I CHOROBA

 • Winfried Menninghaus, VII. Anioł wstrętu - Kafka i poetyka „niewinnego” używania „siarkowych” rozkoszy, w: Wstręt. Teoria i historia, przekł. Grzegorz Słowiński, Kraków 2009, s. 287-414.
 • James Joyce, Yes because he never did a thing like that before... (monolog Molly), w: Ulysses. Student's Edition, Londyn 1992, s. 871-933.
 • Piero Camporesi, Zadziwiające posty. Jedrne, miękkie, giętkie Laboratoria zmysłów, przekł. Joanna Ugniewska, Gdańsk 2005, s. 79-110 i 173-214.
 • Josef Breuer,  Zygmut Freud, Panienka Anna O., w: Studia nad histerią, przełożył Robert Reszke,  Warszawa 2008, s. 25-46.
 • Michel Foucault, II./II. Trancendentność urojeń, II./IV. Lekarze i chorzy, w: Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przekł. Helena Kęszycka, Warszawa 1987, s. 199-236 i 277-313.

07.04.2017, godz. 14.00- 19.00 - MUZYKA I DŹWIĘK

 • Friedrich Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przekł. Bogdan Baran, rozdziały 16-25, Kraków 2001, s. 118-175.
 • Friedrich Nietzsche, Przypadek Wagnera, Nietzsche contra Wagner, przekł. Rafał Michalski, Kinga Kaśkiewicz, w: Friedrich Nietzsche, Przypadek Wagnera, Toruń 2004, s. 85-142.
 • John Cage, 45' dla prelegenta, przekł. Andrzej Sosnowski, Literatura na Świecie, 1-2 1996, s. 61-110.
 • Marjorie Perloff, Muzyka przestrzeni werbalnej: Johna Cage'a, przekł.. Marek Goździewski. Literatura na świecie, 1-2/1996, s. 248-269.
 • Jaques Derrida, Tympanum, w: Marginesy filozofii, przekł Janusz Margański, Warszawa 2002, s. 5-27.
 • Jean Starobinski, Śpiewać, urzekać, w: Czarodziejki, przekł. Maryna Ochab i Tomasz Swoboda, Gdańsk 2005, s. 7-58.

08.04.2017, godz. 10.00-15.00 - LOKALNE I GLOBALNE

 • Erich Auerbach. Farinata i Cavalcante w: Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przekł. Zbigniew Żabicki, Warszawa 2004, str. 180-207, David Damrosch., Dość czasu i świata, przekł. Adam F. Kola, Teksty Drugie 4/2014, s. 100-130.
 • Franco Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej oraz Więcej przypuszczeń, przekł. Przemysław Czapliński Teksty Drugie 4/2014, s. 131-158.
 • Ezra Pound: Przewodnik po kultuże, przekł. Tadeusz Pióro, Literatura na Świecie, nr 01-02/1995 (282-283), s. 93-135
 • Czesław Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 2000
 • Edward Said, Imperium w akcji. Aida Verdego w: Kultura i imperializm, przekł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, s. 120-142.

23.06.2017, godz. 10.00.-15.00 - EWALUACJA PRAC SEMESTRALNYCH

Data opublikowania: 06.02.2017
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski