Odbiór decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

Prosimy o odbiór decyzji w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów do 21.11.2017 r., ze względu na konieczność przekazania list stypendialnych do kwestury do dnia 23.11.2017 r. Terminowy odbiór decyzji warunkuje wypłatę świadczeń w listopadzie. 
Data opublikowania: 13.11.2017
Osoba publikująca: Magdalena Rogóż-Kotowska