Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia doktoranckie

Aktualności

  • Kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium (od roku 2017/18).
    Uczestnikowi studiów doktoranckich znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim.
  • Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego  i  o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich w godzinach przyjęć do 30 czerwca 2018 roku.
    Od tego roku opinia opiekuna naukowego wymagana jest przy obu stypendiach.
  • Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (I rok) - DOC/PDF
  • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (I rok) - DOC/PDF
  • Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - DOC/PDF
  • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - DOC/PDF
W przypadku, gdy doktorant uzyskał zgodę kierownika studiów doktoranckich na przedłużenie terminu złożenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia roku lub w przypadku uzupełnienia sprawozdania obejmującego okres od 1 lipca do 30 września, doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganą dokumentacją do 30 września.
 

Akty prawne