Porozumienie o współpracy między Wydziałem Filologicznym UJ a Wydziałem Literatury i Humanistyki Uniwersytetu Teherańskiego

Termin: 10.05.2017

W środę 10 maja 2017 r. Dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. dr hab. Elżbieta Górska oraz Prodziekan Wydziału Literatury i Humanistyki Uniwersytetu Teherańskiego prof. Hasan Hazrati podpisali porozumienie o dwustronnej współpracy. 

Porozumienie dotyczy współpracy naukowo-badawczej, wymiany studenckiej, krótkoterminowych wyjazdów kadry akademickiej oraz współorganizowania wydarzeń naukowych takich jak konferencja iranistyczna Research Approaches in Iranian Studies (RAIS 2017), której towarzyszyła wizyta przedstawicieli uczelni irańskiej. 

W spotkaniu brali udział Regionalny Konsul Iranu ds. Kultury w Berlinie - Seyyed Ali Moujani, przedstawiciele Uniwersytetu Bu-Ali Sina w Hamadanie oraz Kierownik Zakładu Iranistyki UJ - prof. dr hab. Anna Krasnowolska.

Data opublikowania: 18.05.2017
Osoba publikująca: Monika Curyło