Fundusz Stypendialny "Ad Polonos"

Fundusz Stypendialny "Ad Polonos" dedykowany jest wszystkim studentom UJ, a także doktorantom Collegium Medicum UJ, którzy są potomkami zesłańców Polskich i studiują na UJ. Stypendia przyznawane są osobom, które:

 

- są studentami lub doktorantami UJ;

- legitymują się określoną średnią ważoną ocen za poprzedzający rok akademicki (min. 4,0 lub 3,5 w określonych w Regulaminie przypadkach);

- posiadają Kartę Polaka lub są uznawani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji;

- są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina. 

 

Podstawowe informacje o niniejszym Funduszu znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ: http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/adpolonos

Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2017 r., zaś wnioski są przyjmowane osobiście w Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój nr 17 (w godz. 7.30-15.30).

Zainteresowani mogą kontaktować się mailowo (adres: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl) lub telefonicznie (012 663 39 53) z panią Magdaleną Czachor, która pomaga także w poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Data opublikowania: 18.10.2017
Osoba publikująca: Magdalena Rogóż-Kotowska