Postępowania habilitacyjne w roku 2017

dr Monika Surma-Gawłowska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Davide Artico

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Aleksandra Radziszewska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.